Pamokų laikas

  1.  0830 – 0915
  2. 0925 – 1010
  3. 1020 – 1105
  4. 1125 – 1210
  5. 1230 – 1315
  6. 1325 – 1410
  7. 1415 – 1500

Patyčių dežutė

patyciu dezute logo

Mano dienynas

 

paveiksliukas3

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

projekto logo

S.Santvaro stipendija

LF logo

Euro fondo ismanioji pinigine

 

Laikraštis "Upelė"

Sportas

 

sportas mokykloje

Tėvų linija

tevu linija baneris

Saugus elgesys vandenyje

 

saugus elgesys vandenyje

Svetainė jaunimui

askritiskas

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

 

banerislt

Stasiui Santvarui 115 metų

Šių metų gegužės 25 dieną Klausučių Stasio Santvaro pagrindinėje mokykloje švęsime Stasio Santvaro 115 metų jubiliejų. Šventė prasidės 10 valandą Rūstekonių kaime, poeto gimtinėje, kur bus atidengtas paminklinis akmuo. 11 valandą mokykloje prasidės jubiliejui skirtas renginys „Stasys Santvaras ir teatras“. Maloniai kviečiame apsilankyti!

„Tu esi amžinas, kaip amžina saulė, o lietuviškasis žodi!“

S. Santvaras

santvarasPer patį pavasario žydėjimą 1902 metų gegužės 27 dieną Rūstekonių kaime, Seredžiaus valsčiuje, gimė žymus mūsų krašto žmogus Stasys Santvaras (Zaleckis) – poetas, publicistas, dramaturgas, lietuviškų operų libretų autorius, operos solistas.

Iš vaikystės Stasys įsiminė pasakojimus apie gimtojo krašto senovę, žavėjosi įspūdingu panemunių peizažu, pamilo gimtąją kalbą ir lietuviškas dainas. Iš savo motinos sūnus paveldėjo gražų balsą, muzikinę klausą ir melodingo žodžio pomėgį.

Baigęs Seredžiaus dviklasę pradinę mokyklą, būsimasis rašytojas toliau mokėsi Vilniaus „Ryto“, Kauno „Saulės“ ir „Aušros“ gimnazijose. Besimokydamas labai pamėgo Maironio eilėraščius ir daugybę jų mokėjo atmintinai. Pats taip pat ėmė eiliuoti.

Pirmieji Stasio Santvaro eilėraščiai išspausdinti 1921 m. dienraštyje „Lietuva“. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Saulėtekio maldos“ išleistas 1924 m. Ankstyviesiems eilėraščiams būdingi simbolizmo bruožai. Simbolizmo dvasia jaučiama ir ankstyvosiose dramose „Saulytė“ (1923) ir „Minių mylimoji“ (1926). Tradicinę buitinę dramą primena pjesė „Žvejai“, pastatyta režisieriaus Boriso Dauguviečio 1926 m. Kauno valstybės teatre.

Turėdamas gražų balsą, Santvaras ryžtasi tapti dainininku profesionalu. 1926 m. įstoja į Klaipėdos konservatoriją. 1927-1932 m. dainavimo meno mokosi Milane, ten taip pat lanko italų kalbos ir literatūros paskaitas.

Nuo 1932 m. rudens Stasys Santvaras – Kauno operos teatro artistas. Dainuoja tenoro arijas „Gražinos“, „Radvilos Perkūno“, „Boriso Godunovo“, „Demono“, „Otelo“, „Lakmė“ spektakliuose. Jam taip pat tenka atnaujinti operų literatūrinius tekstus ir versti statomų operų libretus. Artimesnė pažintis su muzika buvo Stasiui Santvarui „palaiminga būties dovana“.

Muzikalumo paieškos veikė ir poetinę kūrybą. Naujuose eilėraščių rinkiniuose „Pakalnių debesys“ (1936) ir „Giesmės apie saulę ir sielą“ (1939) atsirado romanso ir noktiurno tipo kūrinių. Santvaras artėjo į neoromantikų pozicijas – jų dainingą ir plastišką formą, jų graudų kalbėjimą apie gimtąją žemę ir Europos saulėlydį.

Istorinių sukrėtimų metu drama Santvarui atrodė tinkamiausias žanras išreikšti gėrio ir blogio kovą pasaulyje. Karo metais jis parašė dramas „Kaimynai“ (1942), „Moterų santarvė“ (1943). Rašytojas ieškojo sujauktame pasaulyje idealaus prado.

Baigiantis karui 1944 m. liepos mėn. Stasys Santvaras su šeima nutarė pasitraukti iš Lietuvos ir, deja, daugiau į ją nesugrįžo. Pirmiausia šeima išvyko į bombarduojamą Vokietiją, o 1949 m. – į JAV, Bostono miestą. Svetimose šalyse S. Santvaras išleido šiuos eilėraščių rinkinius: „Laivai palaužtom burėm“ (1945), „Atidari langai“ (1959), „Aukos taurė“ (1962), „Dainos ir sapnai“ (1977), „Rubajatai“ (1978), „Buvimo pėdsakai“ (1987), „Saulėlydžio sonetai“ (1990). Poezijos prasmė – teigti gerumą ir grožį ištobulinta eilių kalba. Poetas liko ištikimas savo jaunystės estetiniams idealams.

Stasys Santvaras visą laiką buvo lietuviškos veiklos centre: dirbo šeštadieninėje mokykloje, rengė kultūrinius subatvakarius, vertė ir kūrė libretus lietuviškos operos Čikagoje spektakliams, vaidino. Dalyvavo didžiajame egzodo kultūriniame žygdarbyje – „Lietuvių enciklopedijos“ leidyboje. Buvo lietuvių tautininkų sąjungos narys, tautininkų laikraštyje „Dirva“ skelbė straipsnius apie žymius lietuvių kompozitorius, aktorius, rašytojus...

Stasys Santvaras įdėmiai sekė ir okupuotos Lietuvos literatūrinį gyvenimą, stengėsi palaikyti ryšius su žmonėmis iš Lietuvos. 1977 m. sutiko spausdinti savo eilėraščius „Poezijos pavasaryje“. 1984 m. Vilniuje buvo išleista Stasio Santvaro eilėraščių rinktinė „Lyrika“.

Stasys Santvaras džiugiai sveikino atgautą Lietuvos nepriklausomybę, bet sugrįžti į laisvą Lietuvą jau nebegalėjo. Mirė 1991 metų balandžio 12 dieną.

Aplinkos tvarkymas

Balandžio 21 dieną visi mokyklos mokiniai, apsiginklavę maišais ir pirštinėmis,
pasklido po Klausučius. Nors oras nelepino, prisijungę prie akcijos „Darom" mokiniai tvarkė gyvenvietės aplinką.

Buvęs mokyklos auklėtinis Povilas Kačinskas

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinę mokyklą baigė 2007 m. Baigęs mokyklą apsigyveno Vilniuje. Besimokydamas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje 2015 metais laimėjo pirmąją vietą kolegijų studentų varžybose. Dalyvaudamas Lietuvos ir tarptautinėse varžybose, susipažino su daugeliu sportininkų, kurie jį palaiko ir pataria, kaip treniruotis tobulinant atliekamų pratimų techniką, siekiant aukštesnių rezultatų. Šiuo metu Povilas ruošiasi Lietuvos svarsčių kilnojimo dvikovės čempionatui.

Lietuvos moksleivių neformalaus ugdymo centras į 2006-2007 m. m. sportinio konkurso „Olimpinių vilčių" programą įrašė ir pirmą kartą pradėjo organizuoti svarsčių kilnojimo varžybas mokiniams. Povilas, paragintas mokytojo, buvo vienas iš pirmųjų svarsčio kilnojimo pradininkų Klausučių mokykloje ir Jurbarko rajone, o vėliau ši sporto šaka tapo jo gyvenimo pomėgiu. Dalyvaudavo Lietuvos mokinių „Olimpinių vilčių" festivalio svarsčio kilnojimo ir kitose varžybose atstovaudamas mokyklos komandai. 2007 m. Jurbarko rajono moksleivių virvės traukimo ir krepšinio 3x3 varžybose laimėjo antrąsias vietas.

Varžybų rezultatai su 16 kg svarsčiais

2007-03-03 Lietuvos „Olimpinių vilčių" festivalio tarpzoninės svarsčio kilnojimo varžybos Klausučiuose. Išstūmė 21 k., išrovė 195 k. (dešine ranka - 99, kaire - 96 k.). Svorio kategorija iki 75 kg. Užimta 4 vieta.

2007-06-06 Lietuvos „Olimpinių vilčių" festivalio finalinės svarsčio kilnojimo varžybos Klausučiuose. Išstūmė 35 k., išrovė 226 k. (dešine ranka - 100, kaire - 126 k.). Svorio kategorija iki 75 kg. Užimta 8 vieta.

Du kartus pagerino mokyklos ir rajono svarsčių kilnojimo rekordus. 2007-06-06 Lietuvos mokinių „Olimpinio festivalio" finalinėse varžybose Klausučiuose 16 kg svarstį išstūmė 35 kartus. Svorio kategorija iki 75 kg.

Keletas santraukų iš 2007 m. rajono spaudoje paskelbtų straipsnių.

Jau įvyko mūsų rajono bendrojo lavinimo mokyklų finalinės varžybos. Nors varžybose dalyvavo negausus komandų skaičius (tik 4), bet varžybos buvo įdomios atkaklia kova tarp Jurbarko Giedriaus Giedraičio gimnazijos ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos. Klausučių komandos pergalę lėmė geresnis jaunesnio amžiaus dalyvių pasirodymas ir kelių gimnazistų padaryti svarsčio kėlimo taisyklių pažeidimai. Jaunesnėje amžiaus grupėje pirmas buvo Donatas Tamulis (Klausučiai,9 kl.). Jis pasiekė ir absoliučiai geriausią varžybų rezultatą (321 taškas). Antras - Žilvinas Dovidaitis (Klausučiai, 9 kl., 235 taškai). Trečias - Arnoldas Armonas (Klausučiai, 9 kl., 197taškai). Vyresnėje amžiaus grupė pirmą vietą laimėjo Arvydas Skridla (Klausučiai, 8 kl., 265 taškai). Antras-Karolis Bukauskas (Klausučiai, 10 kl., 231 taškas). Trečias-Povilas Kačinskas (Klausučiai, 10 kl., 211 taškų).

Gruodžio 9 d. Raseiniuose vyko zoninės „Vilčių startų" svarsčių kilnojimo varžybos. Jurbarko rajonui atstovavo Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos mokiniai. Klausutiškiai į varžybas vyko su nerimu, kad reikės varžytis su vidurinių mokyklų mokiniais. Dalyvavo Raseinių, Šilalės, Kelmės rajonų komandos. Geras komandos mikroklimatas ir atsivežtų aistruolių palaikymas padėjo Klausučių mokiniams laimėti pirmąją vietą, o tai suteikė teisę dalyvauti kitame šių varžybų etape. Jaunesnėje amžiaus grupėje pirmas buvo Donatas Tamulis (Klausučiai, 9 kl.). Jis pasiekė ir absoliučiai geriausią varžybų rezultatą (321 taškas). Antras - Žilvinas Dovidaitis (Klausučiai, 9 kl., 235 taškai).Trečias - Arnoldas Armonas (Klausučiai, 9 kl., 197 taškai). Vyresnėje amžiaus grupėje pirmą vietą laimėjo Arvydas Skridla (Klausučiai, 8 kl., 265 taškai). Antras - Karolis Bukauskas (Klausučiai, 10 kl., 231 taškas). Trečias - Povilas Kačinskas (Klausučiai, 10 kl., 211 taškų). Į bendrą komandos taškų kraitelę savo dalį įdėjo jaunasis sunkiaatletis Gediminas Orentas (7 kl.) ir Lietuvos jaunių karate imtynių prizininkas Erikas Biletavičius (10 kl.).

Varžybų rezultatai su 24 kg. svarsčiais, svorio kategorija iki 68 kg.

 
1. 2015-12-02   XVI kolegijų studentų varžybose I vieta.
2. 2016 m.       IV-asis Lietuvos ilgo ciklo čempionatas, IV vieta.
3. 2016-03-04   Lietuvos kariuomenės čempionatas, II vieta, 45 stūmimai, 105 rovimai.
4. 2016-04-23   XVII  Lietuvos dvikovės čiampionatas, III vieta, 63 stūmimai, 96 rovimai.
5. 2016 m.       Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos taurės varžybos, II vieta, 79 stūmimai, 98 rovimai.
6. 2016-10-22   Sūduvos taurė, Ivieta.
7. 2017-12-08   V Lietuvos ilgo ciklo čempionatas, I vieta, 56 kartai.
8. 2017-03-18   Lenkijos čempionatas, I vieta, 85 stūmimai, 97 rovimai.

Varžybų rezultatai su 24 kg svarsčiais, svorio kategorija iki 75 kg

 
9. 2016-10-01    Polock, Lenkija, II vieta.
10. 2016-11-05  Varmijos-Mozūrijos vaivadijos čempionatas, I vieta, 83 stūmimai, 100 rovimų.

2016 metų sporto pasiekimų apžvalga

Lietuvos moterų sunkiosios atletikos čempionate Streleckaitė Paulina pagal pasiektą rezultatą klasifikuota 11 numeriu. Iš viso klasifikuotos 29 sportininkės. Klausučių komanda laimėjo 4 vietą tarp 10 dalyvavusių.

Lietuvos suaugusiųjų atskirų pratimų čempionate Balčaitis Benas, svorio kategorija iki 56 kg, laimėjo 8 vietą (35 dalyviai), o Tamuliūnas Deividas, svorio kategorija iki 94 kg, laimėjo 7 vietą (20 dalyvių).

Lietuvos suaugusiųjų čempionate Veverskis Rytis, svorio kategorija iki 85 kg, laimėjo 8 vietą (31 dalyvis) o Tamuliūnas Deividas, svorio kategorija iki 105 kg, laimėjo 7 vietą (21 dalyvis).

Lietuvos jaunimo iki 20 m. čempionate Veverskis Rytis, svorio kategorija iki 85 kg, laimėjo 4 vietą, o Tamuliūnas Deividas, svorio kategorija iki 105 kg, laimėjo 2 vietą.

Jaunučių žaidynėse P. Skridla 7 vieta, R. Mažnikovas 6 vieta, L. Fedotovas 6 vieta, G. Bubliauskaitė 2 vieta, G. Pukelytė 1 vieta, G. Lošytė 3 vieta, P. Streleckaitė 1 vieta.

Jei jaunučių grupės sunkiaatlečiai A. Dulkys, I. Paškevičius, R. Gražinskas, L. Petrauskaitė, E. Dubinskas ir toliau treniruosis nuoširdžiai, tai tikėtina, kad ateityje mus džiugins aukštais rezultatais.

Dalyvauta tarptautiniuose turnyruose Panevėžyje, Marijampolėje, Klausučiuose ir įgyta vertingos varžybų patirties, pagerinta daug rajono rekordų ir asmeninių pasiekimų. Tarptautinio turnyro Klausučiuose pagrindiniu rėmėju buvo LSD „Žalgiris". Nuoširdus ačiū rajono „Žalgiris" tarybos pirmininkui A. Valučiui ir prezidentui A. Vasiliauskui. O be kūno kultūros ir sporto centro ir Klausučių sporto klubo „Jaunuolynas" paramos turnyro organizuoti būtų buvę neįmanoma.

Kad ši olimpinė sporto šaka gyvuotų Klausučiuose, „liūto" dalį darbų atlieka Klausučių sporto klubas „Jaunuolynas", nupirkęs šiuolaikinius treniruoklius, štangas, svarmenis, svarsčius, sunkiaatlečių varžybų aprangą ir kitą nestandartinį inventorių, be kurio treniruotės būtų neįmanomas. Jei ne kksc treniruotėms skiriamos 8 val, tai išvykimas į varžybas būtų komplikuotas, o sunkiaatlečių pasiekti rezultatai prastesni. Bendradarbiaujant galima daug pasiekti.

„Aplink pasaulį“

2017 m. kovo 22 d. 12 val.
„Aplink pasaulį"
Muzikinis spektaklis – žaidimas

Muzikinis spektaklis-žaidimas „Aplink pasaulį" – tai improvizuota 40-ties minučių kelionė aplink pasaulį, kurioje daug muzikos, fantazijos šėlsmo ir žaidimų. Mažieji žiūrovai patys tampa šios kelionės dalyviais, laivo, oro baliono, lėktuvo kapitonais ir netgi aplankytų šalių gyventojais.

Šio edukacinio spektaklio- žaidimo tikslas – supažindinti vaikus su kitomis pasaulio šalimis, skatinti vaikų smalsumą geografijai, šalių papročiams, auginti patriotizmą bei meilę gimtinei. Taip pat siekiama, kad vaikai susidomėtų teatru kaip žaidimu, pajustų jo galimybes, lavintų vaizduotę. Spektaklio – žaidimo metu mažieji keliautojai patiria įvairių nuotykių, susipažįsta su labai skirtingų kultūrų žmonėmis, išmoksta dainų ir žaidimų, bet svarbiausia, kad atranda labai seną ir amžiną tiesą: visur gerai, bet namuose – geriausia.

Spektaklis „Aplink pasaulį" – tęstinio kultūrinės edukacijos projekto „Žaidžiame teatrą – pažįstame pasaulį dalis". Tęstinis kultūrinės edukacijos projektas " Žaidžiame teatrą - pažįstame pasaulį" pažintinis kultūrinis projektas, skirtas atokesnėse kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams, kurie dažniausiai neturi galimybės apsilankyti teatre. Projekto metu skatinama profesionaliojo meno sklaida atokesnėse regionų vietovėse.

Spektaklis vyks: Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos aktų salėje. Įėjimas – NEMOKAMAS.

Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto partneriai: Vabalninko bendruomenė, UKC Užpalių skyrius,

Kauno rajono Samylų kultūros centras.

Daugiau informacijos: www.labaiteatras.lt

Dešimtokų šimtadienis

Kovo 10 dieną nors ir pavėluotai, bet dešimtokų šimtadienis buvo paminėtas. Šių metų tema buvo Pabėgėliai. Kiekvienas dešimtokas buvo priskirtas vienai iš 6 Europos šalių, pagal kurias ir vykdė užduotis. Garbinga Europos šalių atstovų komisija vertino pabėgėlių (dešimtokų) fizinį, protinį ir kitus pasirengimus. Pabėgėliai įveikė visas užduotis ir gavo leidimus po 100 dienų išvykti į šešias Europos šalis. Taip pat visi kartu pasivaišinome vaišėmis.

Pempės diena Juodaičiuose

Kovo 17 dieną mūsų mokyklos etninės kultūros būrelio ,,Upelė“ vaikai buvome pakviesti į Pempės dienos šventę. Joje dalyvavo ne tik ,,Upeliukai“, bet ir mažieji mūsų tautos papročių ir tradicijų puoselėtojai iš Veliuonos, Raudonės, Seredžiaus mokyklų. Tikroji Pempės diena, dar kitaip vadinama Juozapinėmis, minima kovo 19 dieną. Tą dieną, nors ir Gavėnios laikotarpis, galima šokti, dainuoti, džiaugtis bundančiu pavasariu.

Šventę pradėjo šventės organizatoriai – juodaitiškiai. Jie papasakojo apie šios šventės papročius, pamėgdžiojo paukštelius. Po to sekė svečių pasirodymai. Vėliau žaidėme bendrus liaudiškus žaidimus, buvome apdovanoti gausiomis dovanomis bei pavaišinti skaniais blynais, kurių galima paragauti tik Juodaičiuose.

,,Upelės“ vaikučiai labai džiaugėsi šia švente ir pasižadėjo tęsti mūsų tautos tradicijas.

„Žodžio paglostymas“

Penktos klasės mokiniai dalyvavo Telšių r. Janapolės pagrindinės mokyklos rengtoje viktorinoje „Žodžio paglostymas". Čia mokiniams prireikė ne tik lietuvių kalbos, bet ir istorijos žinių, 

Penktos klasės mokiniai dalyvavo Telšių r. Janapolės pagrindinės mokyklos rengtoje viktorinoje „Žodžio paglostymas“. Čia mokiniams prireikė ne tik lietuvių kalbos, bet ir istorijos žinių, teko pasukti galvas atliekant kalbos kultūros užduotis, kuriant prisistatymą. Šaunūs penktokai susidorojo su užduotimis. Dėkojame už kvietimą ir nuoširdžią pažintį su janapoliečiais.

Kalboje – visų namai

Mes, ikimokyklinukai, mylime savo gimtąją kalbą. Nesvarbu, kad vieni dar tik mokomės tarti pirmuosius žodžius ir sakinius, kiti – jau tobuliname tarimą. Kovo 6-ąją surengėme rytmetį – susitikimą su pasaka. Deklamavome, sekėme pasakas be galo, inscenizavome pasakas apie ropę, vilką ir 7 ožiukus. Į svečius pasikvietėme ir I-IV klasių mokinius, kurie tėjo ne tuščiomis, - „atsivedė“ įvairių pasakų personažus. Vaizdingai ir raiškiai skambėjo gimtoji lietuvių kalba, visiems buvo smagu.

Meninio skaitymo konkursas

Kovo 2 dieną pradinių klasių mokiniai rinkosi į mokyklos aktų salę. Čia vyko pradinukų meninio skaitymo konkursas. Mokiniai deklamavo lietuvių rašytojų eilėraščius, prozos kūrinius.

Komisijos nariai lietuvių kalbos mokytoja Edita Venckienė ir Aldona Danilevičiūtė.

I vietą skyrė antrokei Andrėjai Bytautaitei. Ji dalyvaus Meninio skaitymo konkurse kovo 15 d. Jurbarke. Dvi II vietas pasidalino pirmokė Elinga Stigaitė ir antrokė Augustė Litvinė. Trys III vietos atiteko pirmokei Radvilei Paulauskaitei, antrokui Ignui Oželiui ir ketvirtokei Austėjai Dovidaitytei.

Džiaugiamės, kad mažieji skaitovai myli ir puoselėja savo gimtąją kalbą.